Revisorer: Ulovlige lån for 2,2 milliarder kroner

PresseklipEffektivt Landbrug, 13. december 2014

FSR i medierne
Antallet af selskaber, hvor ejeren har optaget et ulovligt lån, falder for andet år i træk.

Faldet skyldes dog især, at flere fravælger revision og dermed undgår at få en anmærkning fra revisoren i årsregnskabet, skriver brancheforeningen FSR - danske revisorer i en pressemeddelelse, hvor foreningen konstaterer, at nye skatteregler, som skulle stoppe brugen af ulovlige lån, har haft begrænset effekt.

Ifølge en stikprøveanalyse fra FSR - danske revisorer i juni 2014 var det gennemsnitlige ulovlige lån i senest aflagte regnskab på over 217.000 kroner.

Når selskaberne fravælger revisoren, eller hvis de går konkurs, er der en forøget risiko for, at selskabets kreditorer og leverandører lider tab, påpeger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer.

Hvis et selskab med et ulovligt lån fravælger revisionen, risikerer banker og leverandører at give kredit på et falsk grundlag, siger Charlotte Jepsen, og tilføjer: -Vi anslår, at der var ulovlige lån for godt 200 millioner kroner blandt de knap 1.000 selskaber med ulovlige lån, der gik konkurs i 2013. Hvis disse lån ikke er tilbagebetalt, inden konkursen indtræffer, er der en risiko for, at kreditorerne og Skat lider tab.
Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147