Sagen om de blodrøde advarsler

PresseklipJyllands-Posten, 27. februar 2014

FSR i medierne

Da daværende skatteminister, Thor Möger Pedersen, i september 2014 blev orienteret om sagen angående de skæve ejendomsvurderinger, valgte han at afskære boligejernes muligheder for at klage. Det skriver Jyllands-Posten.

Formand for skatteudvalget i FSR – danske revisorer, John Bygholm, finder handlingen stærkt kritisabelt.

"For uanset hvor få ressourcer Skat og Skatteministeriet råder over, er det jo ikke den rigtige vej at gå, når man begrænser borgernes klagemulighed."

Han tilføjer: "Når man nu ved, at de har drøftet problemerne med ejendomsvurderingerne, så påkalder det sig da en vis undren, at man så kort tid efter vælger at ophæve borgernes mulighed for at klage over ældre ejendomsvurderinger", siger John Bygholm.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147