Virksomheder har fejl i økonomiske data

PresseklipLicitationen, 28. juli 2014

FSR i medierne

Syv ud af 10 revisorer finder væsentlige fejl i virksomhedernes regnskaber. Det skriver Licitationen.

En ny brancheundersøgelse fra FSR – danske revisorer viser, at syv ud af 10 revisorer har fundet fejl i det seneste regnskabsmateriale, de har revideret i.

”Man håber til det sidste, at alle debitorer kan betale deres regninger. Men når revisor kommer ind over og ser kritisk på debitorernes betalingsevne - og vilje, kan det ende med en nedskrivning i regnskabsgrundlaget, som samtidig ændrer de oplysninger, der senere vil fremgå af virksomhedens årsregnskab”, siger adm. direktør hos FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen, og fortsætter:

”Det er sjældent, at fejlene er bevidste fra virksomhedernes side. At revisorerne finder fejl, er resultatet af, at de ved revisionen samler trådene fra hele regnskabsåret. Det giver en unik mulighed for at se, hvor enderne måske ikke passer sammen. Havde revisor ikke været inde over, var sådanne forhold måske ikke opdaget, og det kunne få betydning for virksomhedens skattebetaling eller kreditvurderingen af virksomheden hos kunder, leverandører og banken.”