Afskriv nu på småanskaffelser leveret inden nytår

PresseklipEffektivt Landbrug, 9.december 2015

FSR i medierne

Småanskaffelser til 12.800 kroner og derunder kan du afskrive med det samme, skriver FSR - danske revisorer i bladet »Din revisor informerer«. Et driftsmiddel købt nu til 12.800 kroner eller derunder giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2015, hvis du anvender kalenderåret som regnskabsperiode. Men kun hvis driftsmidlet er leveret til din virksomhed og klar til brug inden regnskabsårets udløb.

Køber du en computer og printer, vil de to aktiver ofte kun blive anset for ét driftsmiddel, som altså så ikke må overstige 12.800 kroner samlet set, hvis det skal afskrives med det samme. Også selvom de anskaffes på to forskellige tidspunkter.