Aps'er og A/ S'er er populære

PresseklipLicitationen, Sektion 1, 7,oktober 2015

FSR i medierne

Selskaber med begrænset hæftelse -det vil sige Aps'er, A/ S'er og IVS'er -er blevet populære i dansk erhvervsliv.

Fra 2001 til 2014 er antallet af disse selskaber, hvor ejeren som udgangspunkt ikke hæfter personligt, steget fra godt 78.000 til knap 200.000. Det er en stigning på over 150 procent på 15 år.

Udviklingen er ifølge FSR -danske revisorer udtryk for en professionalisering af dansk erhvervsliv og skaber et fortsat behov for gennemsigtighed om selskabernes økonomi. I " bytte" for den begrænsede hæftelse skal selskaberne eksempelvis, modsat personligt drevne virksomheder, aflægge årsregnskab. Det gør virksomhedens økonomi mere gennemsigtig for bank og samhandelspartnere