Emner, der fylder mest i skatteafdelingerne

PresseklipØkonomisk Ugeblad, 15. marts 2015

FSR i medierne

I øjeblikket diskuteres mange områder inden for skat. Det er først og fremmest transaktioner over landegrænserne, der fylder meget for virksomhederne.

"Det er et område, der i øjeblikket fylder ganske meget og ofte indeholder elementer af transfer pricing," siger formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, Bjarne Gimsing.

Ifølge Bjarne Gimsing handler det om for virksomhederne, at efterleve formelle krav og regler – compliance:

"Det gælder på en lang række områder. Der er stigende krav om dokumentation og rapportering, og det at skulle sikre sig, at man efterlever krav om selvangivelse, betaling af skatter og rapporteringer i alle de lande, man er involveret i, fylder mere og mere."

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147