FSR: Græsk krise får betydning for mindre danske virksomheder

PresseklipWood-supply, 1. juli 2015

FSR i medierne

En undersøgelse af FSR – danske revisorer viser, at otte ud af ti revisorer vurderer, at deres mindre virksomhedskunder ikke har en plan for, hvordan de skal agere i tilfælde af, at EU-krisen eskalerer.

”Mange mindre danske virksomheder har ikke konkrete handlinger på tegnebrættet for fx at undgå negative konsekvenser fra krisen i EU. Men det giver god mening som virksomhedsejer at tænke igennem, hvad jeg skal gøre fx i forhold til kassekreditten og den langsigtede finansiering, fordi det ikke kan udelukkes, at Grækenlands problemer i et eller andet omfang skvulper over på også de danske virksomheder”, siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen.