Regnskaberne svømmer i alvorlige fejl

PresseklipJP Finans, Erhverv, 24. november 2015

FSR i medierne

 Det myldrer med alvorlige fejl i regnskaberne for især de små virksomheder. Mange bliver ikke opdaget, og dermed opererer både Skat, firmaets kreditgivere, kunder og medarbejdere med bind for øjnene.

Det viser en undersøgelse blandt medlemmerne i FSR, brancheorganisationen for revisorer.

Den viser, at 72 pct. af revisorerne har rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget, og der er væsentlige fejl i fire ud af 10 regnskaber.

Langt de fleste fejl er i små virksomheders regnskaber.

»Det betyder noget for selskabernes samhandelspartnere og for Skat. For billedet er formentlig det samme blandt de virksomheder, der har fravalgt en revisor, og hvor fejlen derfor ikke opdages,« siger Lars Bo Langsted, professor i erhvervsjura og revisorer.