Revisorerne svømmer i nye digitale søsætninger

PresseklipJyllands-Posten, 26. april 2015

FSR i medierne

En undersøgelse blandt revisorerne viser utilfredshed. Dette skyldes særligt dobbeltindberetningerne til det offentlige og udviklingen af nye systemer frem for optimering af de eksisterende.

'"Resultatet af undersøgelsen er, at revisorerne siger, at det er ganske byrdefuldt at håndtere de mange indberetninger til det offentlige, og at de er steget i omfang. Og det kom faktisk lidt bag på os. Når man tænker på de mange nye digitale muligheder, der stilles til rådighed, er det overraskende, at byrden ikke er faldet," siger Charlotte Jespersen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer, og fortsætter:

"Vi ser, at folk sidder med en oplevelse af, at Skat og de offentlige myndigheder søsætter nye systemer hele tiden. De mange nye systemer, der er sat i verden for at hjælpe, bliver paradoksalt nok til en ekstra byrde i stedet for at lette den. Hvis man vil skabe en oplevelse hos virksomhederne af, at de får administrative lempelser, så skal man kigge på de systemer, der allerede er."