SMV-erne kan være kimen til vækst i økonomien

PresseklipIdag.dk, 23. juni 2015

FSR i medierne

Den nye regering bør have fokus på skabelse af nye arbejdspladser og forbedre SMV'ernes adgang til finansiering, hvis den danske økonomi skal vækste. Det viser en undersøgelse foretaget af FSR - danske revisorer i samarbejde med Experian.

"Finansiering er fortsat et stort problem for vores nystartede og mindste virksomheder. Uden adgang til risikovillig kapital kan virksomhederne ikke komme i gang med at skabe vækst og arbejdspladser. Det, og så at nedbringe de offentlige byrder i erhvervslivet skal den ny regering have for øje, når den om kort tid træder til", siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer, og fortsætter:

"Uden nye investeringer, ingen vækst. Vi har derfor længe argumenteret for, at straksafskrivninger er et godt værktøj til at øge investeringerne i virksomhederne. Med den nuværende lovgivning afskrives investeringer over flere år. Med en straksafskrivning vil virksomheden få mulighed for at trække hele investeringen fra det første år. Det vil frigøre ekstra midler med det samme, som så kan bruges på at udvikle forretningen."

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147