Selskabers selvangivelse vokset vildt

PresseklipEffektivt Landbrug, 13. august 2015

FSR i medierne

Selskabsangivelsen er vokset fra fire til 11 punkter. 

”Selvom der primært er tale om, at man fra Skat ønsker flere specifikationer end tidligere, er det kritisabelt, at en myndighed kan påføre virksomhederne nye indberetningspligter og byrder og flyve under den politiske radar. Navnlig i lyset af, at skiftende regeringer har haft markant fokus på at begrænse de administrative byrder for virksomhederne”, skriver adm. direktør i FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen, og tilføjer:

”Vi mener, at myndighederne fremadrettet bør sætte kroner og øre på, hvad implementering og ændring af indberetningskrav betyder for tidsforbruget og dermed omkostningerne i virksomhederne. Det kunne for eksempel være interessant at vide, hvad selskabsselvangivelsen med alle dens ændringer koster virksomhederne i ekstra tidsforbrug. ”

Også bragt i: Børsen