Skats ulovligheder burde forlængst have være bremset

PresseklipBerlingske, sektion 1, side 4, 1.oktober 2015

FSR i medierne
Advarsel. Allerede i sommeren sidste år advarede Skatteministeriets interne revision i kraftige vendinger om, at Skat inddrev gæld ulovligt. Først 15 måneder senere blev inddrivelsessystemet EFI lukket. Skatteministeriet burde have reageret langt tidligere, lyder kritikken.