Skattelypakke giver kæmpe skred i retssikkerhed

PresseklipØkonomisk Ugeblad, 15. marts 2015

FSR i medierne

Revisorerne udpeger særligt to forhold i Skattelypakken, som kan give alvorlige retssikkerhedsproblemer. FSR – danske revisorer har indgivet høringssvar til lovudkastet:

"Det er meget udansk. Gennem årtier har der været overvejelser om at indføre forskellige former for klausuler, der giver Skat mulighed for efterfølgende at underkende transaktioner, alene ud fra skattemæssige betragtninger. Men hidtil har politikerne afholdt sig fra den slags omgåelsesklausuler. Men nu kommer der i samme lovforslag ikke mindre end to omgåelsesklausuler, og oveni bliver begrebet " bindende forhåndsbesked" om værdiansættelser udvandet til ukendelighed," siger Bjarne Gimsing, formand for skatteudvalget i FSR – danske revisorer.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147