Underskud og stor gæld truer mange selskaber

PresseklipFinans.dk, 5.oktober

FSR i medierne

Underskud, udfordret egenkapital og stor gæld. Det er virkeligheden i en stor del af de danske selskaber.

Det viser et nyt notat fra FSR - danske revisorer (FSR), der bl.a. har lavet egne beregninger på baggrund af tal fra kreditinformations-virksomheden Experian. Beregningerne tager udgangspunkt i regnskabstal for 2014.

Notatet fokuserer på selskaber med begrænset hæftelse. Det er især anpartselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og iværksætterselskaber (IVS).

»Selskabernes økonomiske sundhedstilstand har særlig betydning for de kreditorer, som har penge til gode i virksomhederne. Når kravene til revision og regnskabsoplysninger reduceres, bliver selskabernes økonomi mindre gennemsigtig for investorer, kreditorer, leverandører og banker. De får sværere ved at vurdere sundhedstilstanden i selskaberne. Derfor er det nødvendigt med tilstrækkelig og troværdig information i årsregnskaberne,« lyder det fra Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147