Usikkerhed om virksomhedernes overlevelse årsag til de fleste advarselsflag fra revisorerne

PresseklipI dag.dk, 17. juli 2015

FSR i medierne
Ny undersøgelse viser, at der rejses færre advarselsflag fra revisorerne i virksomhedernes regnskab. Men det er der flere grunde til:

”Først og fremmest har vi set en bedring i økonomien. Der er fx færre selskaber med underskud og derfor færre selskaber, som står i en usikker situation. En anden årsag kan være, at selskaberne slet og ret fravælger revisionen, hvorfor regnskabslæseren ikke får mulighed for at se advarselsflaget fra revisor”, siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen, og tilføjer:

”De seneste år har lovgiver gennemført en række lempelser i revisionspligten, hvilket har været medvirkende til, at antallet af selskaber, der har fravalgt revision, er mere end fordoblet siden 2011. Beregninger viser, at fravalget af revision sidste år resulterede i, at over 8.000 anmærkninger forsvandt. Dermed ser regnskabslæserne ikke revisors advarselsflag og risikerer at udlåne til, handle med eller investere i en virksomhed på et forkert grundlag.”


Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147