Virksomheder og revisorer på hver sin side i opgør om SKAT

PresseklipIdag.dk, 18. august 2015

FSR i medierne

Folketinget vil sætte en stopper for, at SKAT uden retskendelse kan træde ind på folks private grunde. Det er FSR – danske revisorer tilfredse med.

”Fra revisorernes side vil vi gerne rose Folketinget for at sætte en stopper for, at SKAT uden retskendelse kan gå ind på folks private grunde. Vi har hele tiden ment, at den hjemmel var et skred i retssikkerheden. Og mange almindelige borgere har svært ved at forstå, hvorfor SKAT skal have mere vidtgående beføjelser end politiet. Det forhold bliver der nu endelig rettet op på”, udtaler formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, Bjarne Gimsing, og fortsætter:

”Ministeren har sat retssikkerheden og dens grundlæggende principper på dagsordenen. Det er et godt afsæt til at se på Skats kontrolhjemler generelt, for de er efterhånden ganske omfattende og vidtgående. Der har været flere uheldige sager i senere år, og det kan der kun rettes op på, ved at tage borgernes og virksomhedernes retssikkerhed alvorligt. ”

 

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147