Ni af 10 revisorer finder fejl i firmaers skattebetaling

PresseklipPolitiken, 20. juli 2016

FSR i medierne

Flere virksomheder fravælger revision, og det kan betyde færre penge i statskassen.

En ny rundspørge blandt landets revisorer udført af FSR – danske revisorer viser at ni ud af 10 revisorer finder fejl, når de gennemgår regnskaber. I langt de fleste tilfælde betyder revisorernes fuld, at virksomhederne skal betale mere i skat.

Det bør få alarmklokkerne til at ringe, mener brancheorganisationen:

”Det viser jo, at mange af de fejl, som revisorerne opdager, med meget stor sandsynlighed aldrig ville være blevet opdaget, hvis ikke der havde været en revisor ind over, ” siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer.

Antallet af uopdagede fejl kan være støt stigende i disse år. I takt med at politikerne har lempet virksomhedernes pligt til revision, fravælger flere og flere virksomheder at lade en revisor gennemgå deres regnskaber.

En tredjedel af de adspurgte revisorer vurderer, at deres rettelser i årsregnskaberne medfører en øget skattebetaling på gennemsnitlig mellem 5.000 og 25.000 kroner, mens en femtedel siger, at deres rettelser øger skattebetalingen med over 25.000 kroner. Kun 4 procent siger, at deres rettelser gennemsnitlig fører til lavere skattebetaling for selskaberne. 

I 2014 droppede næsten 73.000 virksomheder revisionen – mod kun 12 virksomheder i 2016.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147