Bæredygtighed kogt ned til et eneste tal

PresseklipFinans, 9. maj 2016

FSR i medierne
B Corp-bevægelsens måde at måle virksomhedernes samfundsmæssige aftryk har også gjort indtryk hos FSR - danske revisorer.

"Det gør det alt andet lige meget nemmere, hvis man kan sætte tal på. Det er en enkel og effektiv måde at kommunikere om en virksomheds samlede præstation inden for bæredygtighed og samfundsansvar. Selv om det nok er illusorisk med den kompleksitet, der skal beskrives, måtte det gerne være lige så enkelt, som smiley-ordningen er for restauranter og spisesteder," siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer.

Foreningen følger derfor nøje B Corps modeller og metoder, fordi det er oplagt at have et måleredskab, som også fungerer på tværs af grænserne.

"Mange virksomheder opererer internationalt, og det gør revisorbranchen også. Derfor er det oplagt med en internationalt anerkendt og accepteret standard for at kunne måle sig mod konkurrenter i andre lande. Det er noget af det, vi har fokus på i et større projekt om fremtidens rapportering, som vi arbejder med i øjeblikket," siger Charlotte Jepsen.

Hun fremhæver også, at en enkel målemetode kan få virksomheder til at øge fokus på bæredygtighed og ansvarlighed.

"Når selskabet kan måle sig mod andre i samme branche, bliver det nemmere og mere attraktivt at sætte mål for, hvilken placering man gerne vil opnå," siger Charlotte Jepsen.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147