Banken afviste Niels: Så lånte han en million af sin bror og søsatte en succes

PresseklipFinans, 10. september 2016

FSR i medierne

Niels Esbensen havde seks års erfaring fra sin branche i ryggen, da han besluttede sig for at blive selvstændig. Hans bror havde derfor ingen skrupler ved at sætte en halv mio. kr. på spil, da Niels Esbensen i 2010 ville stifte egen virksomhed.

Ifølge en ny undersøgelse fra brancheforeningen for danske revisorer, FSR, er han langt fra den eneste, der har spurgt familien om penge.

Her svarer 65 procent i et panel bestående af 170 revisorer, at familien er den lånemulighed, virksomhederne trækker mest på, når de ikke kan få lån i banken. Et stigende antal virksomheder vælger desuden at søge lån gennem crowdfunding samt professionelle långivere som business angels.

”Virksomhedernes stigende søgen mod alternative finansieringsformer understreger behovet af, at andre end banker og realkreditinstitutter skal have incitament til at investere i vores mindste virksomheder, for alternativet er, at de aldrig kommer videre, ” siger erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.