Dansk erhvervsliv støtter EU's nye skattekurs - men der er grænser for åbenheden

PresseklipFinans, 12. april

FSR i medierne

Danske erhvervsorganisationer bifalder EU-kommissionens nye skatteforslag, der tvinger virksomheder til større åbenhed om skattebetalinger. Men oplysningerne må ikke nå offentligheden, lyder advarslen.

Det skal være slut med virksomheders skattespekulation i EU-landene, mener EU-kommissionen, som med et nyt forslag vil tvinge europæiske virksomheder til at oplyse om deres skattebetalinger i hvert enkelt EU-land. Forslaget, der skal ramme virksomheder med en omsætning på mere end 750 mio. euro, vil påvirke omkring 80 danske virksomheder, og i dansk erhvervsliv støtter man udsigten til mere skatteåbenhed.

”Vi ser gerne, at skattemyndighederne får adgang til skatteoplysninger land for land. Det sikrer lige vilkår mellem europæiske virksomheder, og måske vil det endda ligefrem sikre danske virksomheder en konkurrencefordel i forhold til i dag, ” siger Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

Også i DI glæder man sig over udsigten til større indsigt i virksomhedernes skatteforhold EU-landene imellem, men begge erhvervsorganisationer advarer kraftigt imod, at oplysningerne kommer helt frem i offentlighedens lys.
”En fuldstændig fremlægning vil betyde, at konkurrenter i Kina eller andre steder kan kopiere forretningshemmeligheder, ” siger Kent Damsgaard, vicedirektør i DI.

”Jeg kan ikke se, hvorfor man skal bruge EU's erhvervsliv og vores fælles velstand som bannerfører. Jeg har svært ved at se formålet med at gå forrest, og det kan være at gamble med europæisk erhvervsliv, ” siger Jacob Ravn.

Samtidig hejser organisationerne et flag for, at EU-forslaget ikke må tynge virksomhederne yderligere med administrative byrder.

”Det skal ske på en sådan måde, at det skaber færrest mulige administrative byrder for virksomheder og belaster virksomheder på lige vilkår, ” lyder det fra Bjarne Gimsing, formand for brancheforeningen FSR - Danske Revisorers skatteudvalg.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147