"Der er ikke problemer med revisorers uafhængighed"

PresseklipBørsen, 25. april

FSR i medierne

Den kommende ændring af revisorloven lægger op til en række opstramninger for at sikre, at revisorer fortsat kan være tilstrækkeligt uafhængige af deres kunder.
Adm. direktør Charlotte Jepsen fra FSR - danske revisorer afviser, at der overhovedet er problemer med revisorers uafhængighed. 

Er du ked af, at der stilles tvivl ved revisorers uafhængighed?
"Jeg synes, det er brandærgerligt, at der er denne diskussion om revisorers uafhængighed, for der er ikke belæg eller dokumentation for at fastslå, at revisorerne ikke lever op til de uafhængighedskrav, der er." 


Hvad er konsekvensen af det?
"Det kan være, at flere virksomheder end det, EU lægger op til, bliver omfattet af de her nye regler, der faktisk er ganske bebyrdende. Men faktum er, at der ikke er nogen problemer, så hvorfor skal vi overimplementere i Danmark og stille virksomhederne dårligt konkurrencemæssigt for at imødegå et problem, der er opfundet til lejligheden?"


Så du anerkender ikke problemer med revisorers uafhængighed?
"Nej. Der er ikke problemer med uafhængighed, hverken blandt de noterede eller unoterede. Det fremgår også af ministerens svar til Folketinget. Hvis nogen er af en anden opfattelse, handler det om bedre oplysning."

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147