EU høring om vejledning til CSR-rapportering

Presseklipcsr.dk, 27. januar 2016

FSR i medierne

EU har initieret en bred høring i forbindelse med forarbejdet til den vejledning, der skal følge op på de nye krav vedr. rapportering om CSR. Du kan give dit besyv med - fristen er 15. april, 2016.

Som opfølgning på direktiv 2014/95/EU vedr. krav om rapportering af ikke-finansielle oplysninger fra store virksomheder har EU kommissionen initieret en høring for at få input fra en bred kreds af interessenter til den vejledning, de vil udarbejde i år. I forbindelse med direktivets vedtagelse blev det meldt ud, at vejledningen kan forventes senest i december 2016.

FSR - danske revisorer ser frem til at se nærmere på høringsdokumentet og byde ind foreningens kommentarer. Såfremt I har kommentarer til oplægget, som I gerne ser, at vi tager stilling til, er I velkomne til at dele dem med os.