Erhvervsliv lunkne ved S-forslag

PresseklipBørsen, 16. august 2016

FSR i medierne
Der er ikke klapsalver fra erhvervslivet til Socialdemokraternes forslag om at øge fradraget for små- og mellemstore virksomheders investeringer i maskiner og it-udstyr.

Tom Vile Jensen, direktør i Erhvervspolitisk Center i FSR – danske revisorer, tvivler på forslaget, som han sammenligner med det investeringsvindue, der løb fra maj 2012 til 1. januar 2014, og som ifølge ham skuffede. 

"Investeringsvinduet var for svagt, og det her forslag giver mindre end investeringsvinduet fra dengang, og det er synd for det betyder, at forslaget i realiteten ikke giver noget ude i virksomhederne," siger han.

Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv og Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI er også begge skeptiske over for lovforslaget.

Følg linket for at læse orginalartiklen