Husk deadline for årsrapporten og undgå bøder

PresseklipRetailNews, 27. maj 2016

FSR i medierne

3.000 kroner pr ledelsesmedlem. Det er prisen, hvis et selskab ikke overholder fristen for at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen

De danske selskaber har som udgangspunkt fem måneder fra afslutningen af deres regnskabsår til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen. De fleste virksomheder følger kalenderåret og har regnskabsafslutning 31. december. Dermed udløber fristen for at indsende årsrapporten den 31. maj ved midnat.

”Får man sendt årsrapporten for sent afsted, så kan Erhvervsstyrelsen udskrive en afgift på 3.000 kroner pr medlem af selskabets øverste ledelse. Afgiften sender styrelsen personligt til alle medlemmer af bestyrelsen eller direkte til direktionen, hvis det er en virksomhed uden bestyrelse,- forklarer chefkonsulent hos FSR danske revisorer, Sara Sayk og uddyber:

Når en årsrapport ikke er afleveret til tiden, sender Erhvervsstyrelsen et rykkerbrev. Et par tusinde virksomheder bliver årligt sendt til tvangsopløsning, fordi selskaberne ikke reagerer på rykkerbrevet og får afleveret deres årsrapport. Sker det, kan en hurtig reaktion få genoptaget selskabet, men det er ikke omkostningsfrit.

”Tvangsopløsningerne er en del af det, man kan kalde selskabshygiejnen i Danmark. De sikrer, at inaktive selskaber lukkes ned. Men der er også tilfælde, hvor ejeren ikke ønsker at få tvangsopløst sit selskab. Sker det har man mulighed for at få selskabet genoptaget ved at sende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Gør man det, er det blandt andet et krav, at en revisor skal afgive en erklæring om, at selskabets kapital er til stede, og at der ikke er ulovlige aktionærlån. Ud over udgiften til revisor kan der også være krav om, at ejerne indskyder flere penge i selskabet for at overholde kravet om, at selskabets kapital skal være tilstede, ” siger Sara Sayk.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147