Økonomichefer: Skat kræver flere af virksomhedernes ressourcer

PresseklipBerlingske, 14. september 2016

FSR i medierne

Selv for økonomidirektørerne i nogle af Danmarks største virksomheder kan Skat være en uoverskuelig jungle af regler, love og skiftende praksis. I en rapport har FSR – Danske Revisorer spurgt økonomidirektørerne i 100 af de største danske virksomheder om deres oplevelse af skattelovgivningen, og her er det samlede indtryk, at Skat ikke blot er for komplekst og for svært at finde ud af, men også at det er blevet værre.

I rapporten svarer 34 af de 100 adspurgte CFOer således, at de bruger »flere« eller »væsentligt flere« ressourcer på administrationen af skat sammenlignet med i 2011. Kun tre procent bruger færre eller væsentligt færre ressourcer sammenlignet med for fem år siden. En af dem, der har oplevet hovedbrud over udviklingen, er Anders Götzsche, der har haft ansvaret for økonomien i Lundbeck siden 2007.

I FSR – danske revisorers undersøgelse fremgår det også, at 58 procent af de adspurgte CFOere gerne så en ensretning i skattereglerne på tværs af EU-landene.

”Det her skattepolitiske kludetæppe i EU er ikke noget, virksomhederne boltrer sig i af lyst. Det giver dem tværtimod grå hår. Så hvis problemet med den komplekse skattelovgivning definitivt skal løses, skal det ske på en internationalt regi og i form af harmoniserede skatteregler. ” siger administrerende direkør i FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147