Offentlig digitalisering spiser af virksomhedernes tid

PresseklipIdag.dk, 21. januar

FSR i medierne

Digitaliseringen af de offentlige indberetningsløsninger har ifølge revisorerne øget tidsforbruget for virksomhederne.
Skal det blive lettere at drive virksomhed i Danmark, kræver det også fokus på, at nedbringe de byrder indberetningerne påfører virksomhederne, mener FSR - danske revisorer.

Over den seneste årrække er en række indberetninger, som dansk erhvervsliv skal indsende til det offentlige, blevet digitaliseret det gælder fx skatteindberetningerne og regnskabsindberetning. Mens digitalisering andre steder gør livet lettere for virksomhederne, så har digitaliseringen af de offentlige løsninger haft den modsatte effekt, viser en survey fra FSR- danske revisorer.