Regeringen giver virksomhederne fair vilkår

PresseklipAltinget.dk, 1. marts 2016

FSR i medierne

Implementeringen af en ny EU-forordning, der stiller strengere krav til store virksomheders revision, bør implementeres så smidigt som muligt. Sådan lyder det fra DI, Dansk Erhverv og Danmarks Rederiforening, der støtter regeringens forslag til en ny revisorlov.

Af Ulla Brandt, Henriette Ingvardsen og Kristian Koktvedgaard. Hhv. chefkonsulent i Dansk Erhverv, erhvervsjuridisk chef i Danmarks Rederiforening og fagleder i DI.

DI, Dansk Erhverv og Danmarks Rederiforening hilser forslaget til en ny revisorlov velkomment.

Lovforslaget er udtryk for en gennemtænkt og balanceret tilgang til implementeringen af EU-reguleringen og spillerummet på revisionsområdet. Revisionsforordning kan koste dyrt. I 2014 vedtog EU-Parlamentet og Rådet en forordning omkring revision af virksomheder af offentlig interesse de såkaldte PIE-virksomheder samt en række direktivændringer.

Reglerne er såvel teknisk som praktisk uegnet til f.eks. at omfatte unoterede virksomheder, da de ikke har handel med aktier på børsen, men typisk har én stor ejer bag sig.

Det er desuden værd at bemærke, at EU bevidst har valgt, at det omfattende regelsæt som udgangspunkt alene skal gælde PIE-virksomheder, dvs. banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og børsnoterede virksomheder.

Reglerne i forordningen er således lavet for at beskytte kapitalmarkederne og er ganske byrdefulde for virksomhederne. FSR - danske revisorer, som organiserer de danske revisorer, har med udgangspunkt i EU-Kommissionens egne tal beregnet, at det vil koste 182 mio. kr. alene i administrative byrder for de 385 virksomheder, der vil blive omfattet med lovforslaget. Det er mange penge.