Revisorerne rykker tættere sammen

PresseklipBusiness.dk, 8. januar 2016

FSR i medierne

Først var der finanskrisen, så kom balladen om KPMG-EY fusionen og nu hærger nye lovgivninger. En ny analyse fra Berlingske Research viser ændringernes regnskabsmæssige konsekvenser, og viser top og bund blandt revisorerne.

Fremgang på ni procent i omsætningen over de seneste tre år, det viser analysen fra Berlingske Research. Samtidig er driftsresultatet faldet med fem procent, og bundlinjen er ligeledes faldet med fire procent.

Charlotte Jepsen, direktør i FSR - danske revisorer, peger her på nogle af forklaringer på denne udvikling: "Det faldende resultat, kan blandt andet hænge sammen med stigende omkostninger. De seneste år har branchen investeret betydeligt i kvalitetsstyring og kvalitetsstyringssystemer. Samtidig er branchen blevet ramt af ny regulering. Det er med til at forøge omkostningerne," fortæller Charlotte Jepsen.

Branchen er generelt midt i en stor omstillingsproces med konsolidering, det er primært følgerne af nye EU-regler. Og selvom røgen først lige har lagt sig over den storstilet fusion mellem giganterne KPMG og EY, så spår Charlotte Jepsen, at flere fusioner vil følge.