Skat skærper fokus på moms hos små virksomheder

PresseklipIdag.dk, 14. marts

FSR i medierne

Det fremgår af SKATs indsatsplan 2016, at selskaber, hvor købsmomsen hyppigt er højere end salgsmomsen, er i fokus i år. Negativ moms hos en del slikfirmaer har været med til at skærpe SKATs fokus på de mindre virksomheders moms-indberetninger.

Ifølge SKATS indsatsplan vil anmodninger om udbetaling af negativ moms daglig blive vurderet og ud fra en risikovurdering vil der blive foretaget skatterevision i de største af virksomhederne i segmentet. Det gælder altså om at have styr på bilag og anden dokumentation, hvis momsregnskabet skal granskes af skattemyndigheder.

Mange af fejlene skyldes ifølge SKAT, at virksomhederne har få administrative ressourcer og ikke råder over tilstrækkelige regnskabsmæssige kompetencer.

”Vi bifalder en øget indsats mod virksomheder, der svindler statskassen, da øget kontrol er med til at sikre regelefterlevelsen og skatteprovenuet. Men mange af virksomhedernes fejl skyldes ikke manglende vilje til at indberette korrekt, men reglernes kompleksitet, hvorfor det er vigtigt med både kontrol og vejledning når SKAT er på besøg, ” siger skattekonsulent i FSR - danske revisorer, Kasper Truelsen.Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147