Skønsmænd kan gavne forsvar for Roskilde Bank

PresseklipDagbladet Roskilde, 16. marts

FSR i medierne

Skønserklæringer giver Roskilde Banks revisorer opbakning til deres behandling af regnskaberne. Flere uklarheder må dog vente med at blive besvaret til vidneforklaringerne.

Det gav flere tvivlsspørgsmål snarere end tung ammunition til sagsøgerne fra Finansiel Stabilitet, at de som led i retssagen mod Roskilde Bank og dens revision har stillet dusinvis af spørgsmål om revisionens arbejde, som er blevet besvaret af tre skønsmænd.

Langt hen ad vejen er skønsmændenes erklæring vand på revisionens mølle, da de vurderer, at den eksterne revision har gjort sit arbejde ordentligt.

Skønsmændene, der har besvaret Finansiel Stabilitets spørgsmål om revisionens arbejde, er revisorer, som på Østre Landsrets foranledning er udpeget af revisorernes brancheforening, FSR - danske revisorer. 

De finder hovedsageligt, at revisionen har fungeret tilfredsstillende, og at grundlaget har været i orden. Selv i 2006, da Roskilde Banks interne revision var hårdt presset, og de eksterne revisorer fra Ernst & Young baserede deres arbejde på materiale herfra.

Finansiel Stabilitet lader på den anden side til at have deres tvivl om skønserklæringerne, da de efterlader flere uafklarede spørgsmål.

Blandt andet betegner skønsmændene revisionenen af årsregnskaberne for 2005 og 2006 som tilfredsstillende, men det siger alene noget om de formelle elementer, og ikke om organisationen i øvrigt efterlever de relevante instrukser.

"Det er en gennemgang af, om der er forretningsgange på det her område, ikke om de faktisk er overholdt, " sagde Christian Alsøe, advokat for Finansiel Stabilitet, på retssagens 26. dag, hvor han udtrykte flere reservationer i forhold til skønserklæringerne.

For eksempel er det et centralt spørgsmål for sagsøgeren, hvordan man forholder sig til engagementer, som Roskilde Bank ikke nedskrev i værdi, men som Finanstilsynet vurderede som svagt uden at pålægge banken at nedskrive dem.Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147