Virksomheder mister modet

PresseklipFinans, 26. april

FSR i medierne
Revisorerne sidder i øjeblikket og kigger ned i regnskabsbøgerne fra et erhvervsliv i en skruetvinge: De tør ikke investere, for der er ingen vækst. Men når der ikke investeres, kommer der ingen vækst.

Sådan tolker Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i brancheorganisationen FSR - danske revisorer, den undersøgelse, der netop er hentet ind i medlemskredsen. Undersøgelsen viser helt overordnet et erhvervsliv, der er blevet markant mindre optimistisk end for et år siden.

Når virksomhederne bliver spurgt til de største barrierer for væksten, har især én årsag rykket sig markant; nemlig en dårlig adgang til den rette arbejdskraft.

”Vi har oplevet lavvækst i otte år, og en måde at komme ud af det på er at skaffe de medarbejdere vi har behov for. Vi ved også, at der i de kommende år ikke kommer til at være flere folk til rådighed, så det er et alvorligt vækstproblem, ” siger Tom Vile Jensen.

Undersøgelsen tegner generelt et billede af en dansk økonomi, der ikke rører meget på sig - og hvis revisorernes fornemmelse for erhvervslivets humør holder stik, er FSR - danske revisorer selv ret pessimistiske.

”Erhvervslivet er i en catch 22.
Der er ingen tvivl om, at nogle virksomheder er udfordret på at kunne skaffe penge til investeringer. Samtidig er andre forsigtige med at investere i f.eks. effektivisering og produktivitetsforbedringer, fordi fremtiden er usikker for virksomhedens indtjening. Det betyder, at vi ikke får udviklet produktiviteten, ” siger Tom Vile Jensen.

Men hvis ikke virksomhederne tør satse penge på fremtiden, går det hele mere og mere i stå.

”Mange virksomheder prioriterer i øjeblikket de defensive aktiviteter som økonomistyring og effektiviseringer og mindre i det produktivitetsfremmende. Men det er ikke længere nok til at trække væksten og understøtte konkurrenceevnen, ” siger Tom Vile Jensen.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147