Iværksætter for en krone - ja tak!

PresseklipDansk Erhverv, 8. juni 2016

FSR i medierne

For godt to år siden blev det muligt at starte egen virksomhed med et indskud på 1 krone. Danskerne har taget muligheden til sig og har startet næsten 20.000 af de såkaldte IVS-ere siden. Særligt københavnerne har en forkærlighed for den nye selskabsform, da næsten halvdelen af alle IVS-ere er etableret i Hovedstadsområdet.

På bare to et halvt år er der skabt 19.954 iværksætterselskaber (IVS) i Danmark. Det gør IVS-erne til den hastigst voksende selskabsform herhjemme. IVS er en ny selskabsform, der siden 1. januar 2014 har gjort det muligt at stifte selskab for mellem 1 kr. og 49.999 kr. Alene i startåret 2014 greb 6.310 iværksættere muligheden og startede et IVS. Det svarer til at knap hver fjerde nystiftede selskab i 2014 var et IVS. I 2015 var det næsten hver tredje selskab og alene i de fire første måneder af 2016 er 37 pct. af alle nyetablerede selskaber et IVS.

Det viser en ny analyse af udviklingen i omfanget af iværksætterselskaber og andre selskabstyper, som kreditvurderingsinstituttet Experian har udarbejdet for Dansk Erhverv og FSR - danske revisorer.

Den gennemsnitlige kapital som er indskudt i et IVS ved etableringen ligger omkring 2.500 kr., viser analysen. Tallet dækker dog over, at det er en mindre mængde af selskaber, der trækker gennemsnittet op. Over 8.000 af de eksisterende IVS-ere er således startet med kun én krone i indskud.

Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, havde gerne set, at IVS-erne var bedre polstrede fra start:

”Den lave indskudskapital betyder, at disse nye virksomheder ikke er særligt robuste over for uforudsete begivenheder. Det siger sig selv, at der ikke skal meget til, før fundamentet vakler. Jeg havde gerne set, at der var lidt større ambitioner. Vi vil gerne skabe en nem start, men en selskabskapital på én krone signalerer hverken vækst eller robusthed, ” siger Tom Vile Jensen.

Både Dansk Erhverv og FSR danske revisorer arbejder for at udbrede kendskabet til alternative finansieringsformer, så virksomhederne har andre steder at gå hen, hvis de møder en lukket dør i banken.

”Crowdfunding er et eksempel på en alternativ finansieringsform, som er ved at vinde indpas herhjemme. Crowfunding giver virksomhederne adgang til kapital fra helt almindelige danskere som er med til at finansiere virksomheder, produkter og ydelser, som ellers var i risiko for at gå til, ” siger Tom Vile Jensen.

 Læs hele artiklen om iværksætterselskaber på Dansk Erhvervs hjemmeside

 Læs analysen af iværksætterselskaber

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147