”Der er nogle selskaber, der ikke har set en skattekontrollant i 19 år”

PresseklipPolitiken, 25. maj 2016

FSR i medierne

73.000 selskaber dropper revisorer og laver nye huller i skattekontrollen.

Skats medarbejdere efterlyser en mere massiv, tæt og konsekvent skattekontrol, så virksomheder og borgere ikke falder for fristelsen til at snyde med skattebetalingen.

Et stærkt stigende antal virksomheder udnytter i foruroligende grad de muligheder, lovgivningen giver for helt at droppe den traditionelle regnskabsrevision, viser en ny analyse fra revisorernes brancheorganisation FSR - Danske Revisorer.

Næsten 73.000 af de aktie- og anpartsselskaber, der indleverede et regnskab for 2014 til Erhvervsstyrelsen, har droppet revisionen, viser analysen. En udvikling, FSR – danske revisorer forklarer med den manglende skattekontrol blandt de mindre og mellemstore virksomheder, der ikke vil bruge penge på dyre revisorer, når regnskaberne alligevel ikke bliver kontrolleret af myndighederne.

Flere selskaber - mindre kontrol
Ifølge FSR – danske revisorer administrerende direktør Charlotte Jepsen er Skat også udfordret af en kraftig stigning i antallet af nyetablerede selskaber:

”Antallet af selskaber, som Skat skal kontrollere, er mere end fordoblet over de seneste 10 år. Dermed bliver der, populært sagt, længere mellem Skats besøg ude i virksomhederne. I dag kan du etablere et selskab for en krone, førhen skulle man mindst lægge 125.000 kroner på bordet. I år 2000 var der knap 80.000 anpartsselskaber i Danmark. I dag er der langt over 200.000, og det gør selvfølgelig kontrolopgaven for Skat sværere og tungere, ” siger hun.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147