Der er behov for skærpet indsats om samfundsansvar

PresseklipTransportnyhederne.dk, 26. oktober 2017

FSR i medierneCSR

Analyseinstituttet ESG Insight har på vegne af FSR – danske revisorer, gennemgået 56 af de største danske børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar. Det er kun hver tredje af virksomhederne, der rapporterer om FN's verdensmål, og under en fjerdedel af virksomhederne har en blåstempling af deres rapport i form af en erklæring fra en revisor eller en anden uafhængig tredjepart.

"Revisorbranchen har en klar forpligtelse til at gå foran og vise vej med ydelser og løsninger, der kan bidrage til, at virksomhedernes kommunikation om disse vigtige forhold bliver mere transparent og sammenlignelig og særligt sikre tilliden hos investorerne til, at deres investeringerne reelt er bæredygtige og fremmer samfundsansvar," fremhæver Brian Wessel, faglig direktør i FSR - danske revisorer.

Ovenstående er et resumé. Hele artiklen kan læses på Transportnyhederne.dk (abonnementsområde).

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147