De små diskrimineres ved virksomhedsopkøb

PresseklipIdag.dk, 10. oktober 2017

FSR i medierne

Ny lov gør det igen muligt at trække interne lønudgifter fra ved virksomhedskøb, men små virksomheder, der bruger rådgivere, når de overtager en virksomhed, må stadig ikke trække udgiften fra.

"De mindre virksomheder vil ikke få fradrag for en ellers indlysende klar erhvervsmæssig udgift, når de opkøber en anden virksomhed. Det vil hæmme konsolidering og virksomhedsudvikling i Danmark," siger Mette Larsen, skattechef i FSR - danske revisorer.

FSR - danske revisorer forsøger nu at få sit forslag med i den lovpakke, som regeringen forberede.

Ovenstående er et resumé. Læs hele artiklen på Idag.dk.