Revisorer vil have fælles spilleregler for alle skatterådgivere

PresseklipBerlingske, den 2. maj 2017

FSR i medierne

I 2014 blev banker, advokater og revisorer enige om et rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse, men FSR – danske revisorer mener, at det er tid til at gå videre, blandt andet for at tage brodden af ventet ny lovgivning.

”Med fælles regler får vi skabt et ensartet grundlag for hele branchens adfærd, også for den gruppe af skatterådgivere, der er uorganiserede. På den måde kan vi også imødegå potentielt rigid regulering, som ikke kun vil ramme os, men også advokater og banker (…), ” siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer.

FSR – danske revisorer har fremsat 10 forslag til fælles regler for skatterådgivere.

Ifølge Charlotte Jepsen handler forslagene ikke alene om at sikre lige konkurrencevilkår mellem de forskellige typer af rådgivere, men skal også skabe større åbenhed om skatterådgivning og opfattes som revisorbranchens bidrag til at komme den internationale skatteunddragelse til livs.

Rådgivning om konsekvenser
I bankernes brancheorganisation, har man sympati for flere af forslagene fra revisorerne, men mener ikke, at bankernes skatterådgivning kan sidestilles med den skatterådgivning, som advokater og revisorer yder. Advokatbranchen kan heller ikke se sig selv omfattet af et skatterådgivernævn.

Link til original artikel

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147