Firmaer holder på de ansattes skattepenge

PresseklipPolitiken, 12. januar 2017

FSR i medierne

Når du får udbetalt løn, skal din arbejdsgiver sørge for at sende din skat videre til staten. Men flere virksomheder beholder nu de ansattes skattepengene. Ny opgørelse fra FSR – danske revisorer baseret på tal fra Skatteministeriet viser, at alene de sidste seks opgjorte måneder fra december 2015 til juni 2016 er gælden steget med 1,2 milliarder kroner.

Udviklingen er dybt bekymrende, fordi den ikke alene kan forklares med virksomhedernes anstrengte økonomi. Udviklingen knyttes i stedet sammen med det store kollaps i Skats digitale inddrivelsessystem EFI - og ikke mindst en foruroligende mangel på synlig og konsekvent skattekontrol.

”Kan man som snyder se, at den generelle kontrol er svag, så kan man også fristes til at lade helt være med at betale allerede eksisterende regninger. Og Skats egne analyser viser jo, at op mod hvert 10. selskab bevidst snyder, så det kan meget vel tænkes, at disse snydere benytter sig af, at Skats medarbejdere ikke kan følge med på inddrivelsen, og derfor bevidst forhaler betalingerne af deres regninger, ” siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer.

 

Artiklen er også bragt på Finans