Revisorer vil have nye våben mod hvidvask

PresseklipBørsen, 6. april

FSR i medierne

Sidste år kom advokater, revisorer, skatterådgivere og ejendomsmæglere med 22 af i alt 18.669 underretninger til hvidvasksekretariatet i SØIK. Ifølge administrerende direktør i revisorernes brancheorganisation, Charlotte Jepsen er der ikke nødvendigvis behov for flere indberetninger. Myndighederne kan i stedet bruge viden mere effektivt og på tværs.

På Christiansborg ser Venstre og Dansk Folkeparti positivt på højere grad af automatisering og samkørsel af data og er dermed på linje med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Han påpeger, at SØIK allerede har adgang til de regnskabsoplysninger hos Erhvervsstyrelsen, men at hvis det kan bidrage til en mere effektiv indsats mod hvidvask og terrorfinansiering, ser han gerne på, om der kan sikres en mere systematisk deling af data mellem SØIK og Erhvervsstyrelsen.

Med en koordineret indsats på tværs af myndigheder kan der opstilles karakteristika af typiske virksomheder og personer, som forsøger at hvidvaske.

Charlotte Jepsen henviser blandt andet til virksomhedens alder, størrelse, resultat og ulovlige aktionærlån – oplysninger, som kan give et fingerpeg om, hvordan et selskab eller en person, der hvidvasker, typisk ser ud. Det kan betyde en mere målrettet efterforskningen, som ikke forstyrrer og bebyrder de lovlydige virksomheder og borgere.

Link til original artikel

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147