Revisorer bifalder styrkelse af SKATs kontrolindsats

PresseklipRitzaus Bureau, 23. august 2017

FSR i medierne

Regeringen vil i forbindelse med det kommende finanslovsforslag afsætte 400 millioner kroner over de kommende fire år til en øget kontrolindsats i SKAT, og det giver rigtig god mening ifølge Charlotte Jepsen, administrerende direktør hos FSR - danske revisorer.

"SKAT har selv analyseret sig frem til, at 70.000 virksomheder snyder i skat, men i øjeblikket kommer man kun ud til mellem 20.000 og 25.000 virksomheder," siger hun.

I forlængelse heraf mener Charlotte Jepsen, at en kombination af nye it-systemer og flere medarbejder vil kunne styrke kontrollen af selskaberne.

"Derfor er opfordringen herfra, at man ikke bruger krudtet på de virksomheder, der har orden i penalhuset, men i stedet lægger kræfterne der, hvor der er størst chance for gevinst," lyder det fra Charlotte Jepsen.

Ovenstående er en sammenfatning af en artikel bragt af Ritzaus Bureau den 23. august.