Døende zombie-selskaber skylder mere end 100 milliarder kroner

PresseklipFinans, 2. april 2017

FSR i medierne

Mere end 20.000 døende virksomheder holdes kunstigt i live og hæmmer dynamikken i dansk erhvervsliv. Ressourcerne kunne være brugt andre steder. Mener FSR - danske revisorer.

”Ved at holde døende virksomheder kunstigt i live kan det blokere for lån og kreditter til nye og sunde virksomheder, som ville være til gavn for samfundsøkonomien. Når de alligevel får lov til at leve videre som zombie-selskaber, hænger det blandt andet sammen med den lave rente, der gør det billigt at finansiere gæld. Vores vurdering er, at det var bedre at lukke nogle af disse nødlidende selskaber og kanalisere pengene over i levedygtige projekter, ” siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

Ni pct. af alle selskaber i Danmark er i en zombielignende tilstand. Sidste år var andelen på 10 pct.

”Det går bedre for dansk økonomi, og derfor er andelen faldet. Men det er fortsat en meget stor kapital, som er bundet i disse firmaer, og disse penge kan af gode grunde ikke lånes ud til andre i dansk erhvervsliv, ” konstaterer Tom Vile Jensen.

Finans Danmark, der er interesseorganisation for banker og realkreditinstitutioner, afviser kritikken fra FSR – danske revisorer. Omvendt er man hos Dansk Erhverv enig i, at det kan hæmme dynamikken, hvis store milliardbeløb er bundet i zombie-virksomheder. Men organisationen advarer om at overdrive betydningen.

Artiklen er også bragt i Jyllands-Posten, Politiken og Børsen
Link til original artikel