Revisorer finder Advokatrådets skærpede regler om skatterådgivning uambitiøse

PresseklipBerlingske, 31. maj 2019

FSR i medierneSkat

Nedenstående er et resumé. Læs hele artiklen hos Berlingske.

Fra sommer kommer skatteadvokater til at stå på mål for deres skatterådgivning, når nye retningslinjer fra Advokatrådet træder i kraft. Hos revisorerne tager man positivt imod advokaternes initiativ, men FSR - danske revisorer efterlyser ambitioner.

"Det er positivt, at advokaterne ligesom revisorerne tager ansvar, men jeg er bekymret for, om det er operativt nok i forhold til at kunne bedømme, om man har levet op til god skatterådgivning ved en efterfølgende tvist. Den store udfordring er gråzonerne i skatterådgivningen," siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer.

For at komme problemerne med skatteunddragelse til livs foreslog FSR for to år siden et fælles etisk regelsæt for alle skatterådgivende revisorer, advokater og rådgivere i den finansielle sektor.

"Vi er optaget af, at der bliver et sæt fælles spilleregler for alle skatterådgivere, så det ikke er muligt at shoppe derhen, hvor reglerne er mest lempelige. Vi opererer på det samme marked. Derfor bør der også være et sæt fælles spilleregler," lyder det fra Charlotte Jepsen.