FSR - danske revisorer anbefaler fondsrevisorer at overhøre ordlyd i lov-paragraf

PresseklipDanmarksfonde.dk, 20. august 2019

FSR i medierne

Nedenstående er et resumé. Læs hele artiklen hos Danmarksfonde.dk. Bemærk dette er en abonnements artikel. 

Det lave antal revisorindberetninger om erhvervsfonde kan skyldes uklar lovtekst. Det mener revisorernes brancheforening FSR - danske revisorer, som har konstateret en ”klar uoverensstemmelse” mellem ordlyden af lovteksten og intentionen med den skærpede indberetningspligt for revisorer. FSR - danske revisorer anbefaler derfor nu sine medlemmer at følge Erhvervsstyrelsens vejledning for fondsrevisorer.

Læs hele artiklen hos Danmarksfonde.dk