Små virksomheder klarer skatte-og årsregnskabet selv. Men revisorerne går ikke arbejdsløse af den grund

PresseklipJyllands-Posten, 22. juni 2019

FSR i medierneVærdien af revisionRegnskabSkat

Nedenstående er et resumé. Læs hele artiklen hos Jyllands-Posten.

Flere og flere virksomheder fravælger revision. Ifølge en undersøgelse fra december 2018 udarbejdet af konsulenthuset Copenhagen Economics for FSR - danske revisorer, koster manglende revision i virksomheder statskassen 1,5 milliarder kroner om året.

"Kvaliteten af et regnskab er ringere, hvis virksomheden ikke har brugt revisor. Det samme gælder i forhold til skat, for skatteregnskabet laves ofte på baggrund af årsregnskabet, og det fører til, at begge dele er fejlbehæftede. Når der er fejl i både årsregnskab og skatteregnskab, er det klart, at de oplysninger, man indberetter til SKAT, også er fejlagtige," siger Tom Vile Jensen, direktør i FSR - danske revisorer.

Tom Vile Jensen mener desuden, at der er en tendens til, at fejlene er i virksomhedens egen favør, når revisionen bliver valgt fra.

Læs analysen 'Effekten af lempet revisionspligt på det samlede skattegab'