Revisorer: Myndigheder videregav fortrolige hvidvasktip

PresseklipBerlingske, 27. januar 2020

FSR i medierne

Nedenstående er et resumé. Læs hele artiklen hos Berlingske.

I flere tilfælde har myndigheder videregivet fortrolige oplysninger om underretninger om mulig hvidvask til virksomhederne, der blev underrettet om.

Administrerende direktør i FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen, kritiserer myndighedernes ageren i sagerne.

"Oplysningerne er belagt med fortrolighed og tavshedspligt for den, der underretter, og derfor er det naturligvis et alvorligt problem både for revisorerne og andre – men også for retssikkerheden – at den slags oplysninger bliver givet videre," siger hun.

FSR - danske revisorer har opfordret SØIK til at indskærpe over for alle relevante parter, at oplysninger om, hvem der underretter, ikke kan videregives til den, der underrettes om.

Læs FSR - danske revisorers orientering om problematikken fra den 22. januar 2020.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147