Novo Nordisk bag årets bedste årsrapport

NyhedÅrsrapporten fra Novo Nordisk er en inspirationskilde for både danske og udenlandske selskaber. Derfor har dommerkomiteen valgt den som årets bedste blandt årsrapporterne fra de 140 største danske virksomheder.

Regnskab

Flere billeder længere nede på siden (til højre for artiklen)

Årsrapporten fra Novo Nordisk beskriver strategi og udvikling. Den giver en kort og præcis gennemgang af udviklingen i 2014 og forventningerne til 2015.  Dommerpanelet synes, at Novo Nordisk har udarbejdet en teknisk god årsrapport, som tjener som forbillede for andre. Der er god beskrivelse af, hvor langt man er nået med at få godkendt kommende produkter og de langsigtede mål for virksomheden.

Det er fjerde år i træk at DI og FSR – danske revisorer uddeler prisen. Det skete ved en konference i Industriens Hus onsdag eftermiddag.

CFO Jesper Brandgaard, Novo Nordisk:
”Vi er glade for at få denne anerkendelse af vores arbejde. Vi ønsker at give regnskabslæsere klar og konsistent kommunikation om, hvordan Novo Nordisk skaber værdi, og derfor bruger vi også kræfter på konstant at udvikle både ledelsesberetning og regnskab med øje for læserens informationsbehov, ændrede myndighedskrav og feedback som denne pris er et eksempel på."

Dommerpanelet fremhæver også kvaliteten af noterne – det regnskabstekniske niveau – kombineret med en god gruppering efter væsentlighed understøttet af gode kommentarer og beskrivelser af anvendt regnskabspraksis, usikkerhed og skøn. Især den første notegruppe om salget, herunder eksempelvis beskrivelserne af salg og rabatordninger, fremhæves af dommerpanelet. 

Ifølge dommerkomiteen var der et meget tæt løb blandt de nominerede til prisen, som foruden tidligere års vindere – Carlsberg, ISS og DSV - også talte Arla og TDC. Novo Nordisk var ikke bedst på alle områder, men samlet set var virksomhedens årsrapport den bedste i dette års felt.

Direktør Tine Roed, Dansk Industri:
”Novo Nordisk og de øvrige nominerede er alle eksempler på, at danske selskaber kan være toneangivende i forhold til at påvirke international regnskabspraksis. Samtidig er deres regnskaber en god inspirationskilde for andre danske selskaber. Vi har i år set flere eksempler på virksomheder, der har været inspireret af tidligere vindere. Det viser værdien af at fremhæve de gode eksempler.”

Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer:
”Tilliden til det danske børsmarked er afhængig af, at selskaberne kommunikerer klart og gennemsigtigt. Højere gennemsigtighed sikrer et godt beslutningsgrundlag for regnskabsbrugerne og er med til at understøtte den høje tillid til dansk erhvervsliv, som er helt central for den økonomiske vækst. Vinderne er eksempler på virksomheder, der driver en udvikling af årsrapporterne, som i sidste ende kommer regnskabsbrugerne til gavn. Novo Nordisk, Genmab, Parken og Schouw & Co har i år gået den ekstra mil og styrket gennemsigtigheden, og det fortjener stor anerkendelse.”

 

Årets specialpriser til Genmab, Parken og Schouw & Co
Årsrapportprisen sætter også fokus på, hvilke virksomheder, som udmærker sig på udvalgte områder i årsrapporten, som har særlig interesse for regnskabslæserne. Derfor uddeler DI og FSR – danske revisorer også tre specialpriser, der fremhæver virksomheder, som skiller sig ud på disse områder.

 • Specialpris 1 Årsrapporten på 10 minutter
  Vinder:  Genmab
   
 • Specialpris 2 Nedskrivningstest
  Vinder: Parken Sport og Entertainment
   
 • Specialpris 3 Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab
  Vinder: Schouw & Co.
Tidligere vindere af Årsrapportprisen (hovedprisen)
2014: ISS
2013: Carlsberg
2012: DSV

Om Årsrapportprisen og dommerkomiteen 
FSR – danske revisorer og Dansk Industri vil med Årsrapportprisen 2015 og tre specialpriser bidrage til at fremme og udvikle gode og informative årsrapporter. Hovedprisvinderen findes af dommerkomiteen, hvis medlemmer er:

 • Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
 • Pernille Benborg, VP, Head of Group Compliance, ISS A/S, medlem af bestyrelsen for ISS A/S og ISS World Services A/S
 • Michael Ebbe, Group Finance Director, DSV A/S
 • Carsten Krogholt Hansen, Head of Department, CBS
 • Michael West Hybholt, Aktieanalytiker
 • Torben Johansen, Partner, BDO og viceformand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg
 • Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit
 • Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri
 • Michael Sten Larsen, Partner, KPMG og medlem af FSR’s Regnskabstekniske Udvalg
 • Søren Kok Olsen, Partner, EY
 • Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank

 

Yderligere informationer:
For yderligere oplysninger kontakt:

 • Torben Johansen, FSR - danske revisorer:
  Tlf.: 89 30 78 00 / 20 96 16 26
 • Kristian Koktvedgaard, DI
  Tlf.: 3377 3577 / 2949 4577

Kontakt

 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169

Billeder

Fotos - Peter Willersted
Klik på et billede for at hente det i fuld størrelse

Specialpris 1: Årsrapporten på 10 minutter
Vinder:  Genmab

Genmab: Rachel Curtis Gravesen

Specialpris 2: Nedskrivningstest
Vinder: Parken Sport og Entertainment

Parken: Jakob Hansen

Specialpris 3 Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab
Vinder: Schouw & Co.

Schouw & Co: Erik Weimar Rasmussen

Årsrapportprisen 2015:
Vinder: Novo Nordisk