Årets skriftlige revisoreksamen er offentliggjort

MedlemsnyhedDer er en fremgang på beståelsesprocenten i forhold til 2014, men det samlede antal beståede kandidater er alligevel lidt lavere i år.

Om revisorUddannelse

Efter eksamensreformen i 2014 er en umiddelbar sammenligning vanskelig, da de tre moduler skal bestås hver for sig, inden man kan indstilles til mundtlig eksamen. Der er i 2015 relativ flere kandidater, som har bestået et eller flere moduler end sidste år.


2015   Modul A    Modul B  Modul C
 Tilmeldt  132  148  117
 Bestået  78  78  63
 I procent  59%  53%  54%

2014   Modul A    Modul B  Modul C
 Tilmeldt  174  201  130
 Bestået  92  96  68
 I procent  53%  48% 52%


Kilde: Erhvervsstyrelsen