Årsberetningen 2014 er klar

NyhedÅrsberetningen for 2014 fokuserer især på de væsentlige årsregnskaber, men også på revisors hverdag og rammevilkår nu og i fremtiden.

FSR - danske revisorerOffentlig sektor

Årsregnskabernes væsentlighed for samfundet er omdrejningspunktet for dette års formandsberetning, der også ser nærmere på revisors hverdag og rammevilkår. Formand Jens Otto Damgaard glæder sig over, at man fra politisk hold har gjort virksomhedernes årsregnskaber lettere tilgængelige, mens kampen mod lempelsen af revisionspligten og ændringerne til årsregnskabsloven især har fyldt på revisorernes dagsorden i 2014.

Læs årsberetningen her