Digitalisering: 25 skarpe fra dansk erhvervsliv

NyhedGør årsregnskaberne digitalt tilgængelige for dansk erhvervsliv, så kan virksomhederne bruge informationen til øget produktivitet og effektivitet. Sådan lyder et af 25 forslag som en række erhvervsorganisationer har spillet ind til den kommende digitaliseringsstrategi

Digitale regnskaber

Under overskriften ”25 digitale skarpe fra erhvervet” har en bred vifte af organisationer sendt deres forslag til en kommende offentlig digitaliseringsstrategi. Øget digitalisering af årsregnskaberne, så virksomhederne nemmere kan bruge oplysningerne til at udvikle forretningen er ét af forslagene.

”Der er bred opbakning til, at der er et vækstperspektiv i fx at gøre årsregnskaberne så digitalt tilgængelige som muligt for alle virksomheder. Årsregnskaberne er direkte viden, som kan hjælpe virksomheder til at undgå tab, finde nye kunder osv. Men de kan også være en hjælp til at effektivisere virksomhederne internt og forbedre forretningen. Vi skal have sat strøm til de mange data, så de i højere grad kommer virksomhederne til gode,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Forslagene er udarbejdet af et bredt udsnit af dansk erhvervslivs ønsker til en fremtidigt offentlig digitaliseringsstrategi. Ud over forslaget om at sætte strøm til årsregnskaberne dækker de eksempelvis:
Bedre offentlige it-løsninger til virksomheder, Adgang til og indberetning af data, Digitaliseringsparat lovgivning og IT-sikkerhed.

Lovforslag trækker i den modsatte retning
Regeringen har netop fremsat lovforslag om årsregnskabet, som i disse uger behandles i Folketinget. I den proces bør der tages højde for mulighederne for at udnytte den viden, der er i årsregnskaberne, anbefaler FSR – danske revisorer. Forslaget lægger dog for nuværende op til at fjerne oplysninger og viden fra årsregnskaberne. 

”FSR – danske revisorers opfordring til Folketinget er, at politikerne allerede nu skal tage organisationernes forslag om digitale regnskabsdata ind i arbejdet med forslaget om årsregnskabsloven, som skal vedtages inden sommerferien. Der er et stort potentiale i at få regnskaberne digitaliseret, så de får en højere nytteværdi. Man har netop i 2014 frikøbt regnskaberne, så de er gratis for alle. På den baggrund bør man se på potentialet i stedet for at bruge tid på at fjerne de oplysninger i årsregnskaberne, som skaber værdi for virksomhederne,” siger Tom Vile Jensen.

Læs de 25 forslag her:

25 skarpe fra erhvervslivet
- Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147