Dyrere lån til små virksomheder der fravælger revision

NyhedFor små og mellemstore virksomheder kan det ikke betale sig at fravælge revisionen, da besparelsen vil blive spist af øgede låneomkostninger.

FSR - danske revisorer

For danske små og mellemstore virksomheder med en gæld på over 3 millioner kroner kan det ikke kan betale sig at fravælge revision. Det skyldes, at for disse selskaber vil øgede låneomkostninger, som følge af den manglende revision, overstige besparelsen ved ikke at få foretaget revisionen.
Det fremgår af en analyse fra Copenhagen Economics, der indgår i et tema i en netop offentliggjort analyse af revisorbranchen fra FSR – danske revisorer. Temaet trækker på flere analyser og afdækker, hvad revisors arbejde betyder for virksomhederne.

”Tallene taler deres tydelige sprog – værdien af et revideret regnskab kan måles på bundlinjen. Det har vi sådan set aldrig været i tvivl om, men der er tilsyneladende behov for at sprede det gode budskab, når både politikere og embedsmænd gennem snart mange år har talt om regnskaber og revision som administrative byrder – og myndighederne sågar har opfordret virksomhederne til at fravælge revisionen,” siger adm. direktør hos FSR - danske revisorer Charlotte Jepsen i en kommentar til resultat.

Nøgletal for revisorbranchen
Analysen ser også på nøgletallene for revisorbranchen, hvor det blandt andet kan ses, at revisorbranchen i 2014 præsterede en omsætning på 15,4 milliarder kroner, hvilket er på niveau med året før.

”Omsætningsudviklingen dækker over en række faktorer, som påvirker branchen. Generelt oplever vi, at kunderne ser mere kritisk på priserne for kerneydelserne revision og regnskab. Hertil kommer en betydelig konsolidering i revisorbranchen samtidig med, at liberaliseringen af revisionspligten har fået flere virksomheder til at vælge revisionsydelsen fra. Selvom langt de fleste virksomheder holder fast i deres revisor, så trækker det omsætningen ned,” siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Når branchen alligevel formår at holde omsætningen stabilt, skyldes det, at virksomhederne i stedet vælger andre og nye ydelser fra revisorerne til - og i højere grad benytter revisoren til andre rådgivningsopgaver, og det kan give god mening i mange situationer.”  

Revisor er i høj grad blevet virksomhedernes ”bøvl-hjælper”, og mange virksomheder tager fat på revisor i forhold til fx skat, moms og afgifter. Samtidig oplever revisorerne fortsat efterspørgsel efter kompetent og uafhængig rådgivning i forhold til at fremskaffe finansiering - en udfordring, der fortsat volder mange især mindre virksomheder problemer.
 

Læs hele brancheanalysen her:

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169