Rådgivere undersøger om Syddjurs Kommune kan blive mere effektiv

FSR - danske revisorerOffentlig sektor

Kan Syddjurs Kommune bruge pengene mere effektivt, så der bliver råd til mere? Det går de tre konsulentvirksomheder Rambøll, Implement og KPMG nu i gang med at undersøge kvit og frit. Kommunen stiller data og personale til rådighed, når konsulenthusene går i gang.

Projektet er kommet i stand, fordi DI Videnrådgiverne og FSR - danske revisorer ønsker, at vise, hvilke potentialer eksterne rådgivere kan finde frem til, når de får mulighed for at dykke ned i en kommune. De to organisationer har formidlet kontakten til konsulentvirksomhederne. Og borgmester i Syddjurs Kommune Claus Wistoft ser frem til samarbejdet.

"Selv om vi de sidste mange år har arbejdet hårdt for at gøre vores drift så effektiv som muligt, er der altid steder hvor vi kan gøre det nemmere, billigere eller bedre. Derfor er jeg selvfølgelig spændt på, hvad de kommende analyser fra de tre konsulenthuse vil vise," siger borgmesteren.

Kommunen byder de tre konsulenthuse velkommen og er spændt på, om de kan inspirere Syddjurs til at blive mere effektiv, investere mere rentabelt og finde nye måder at tilrettelægge driften på.

De tre projekter og konsulenthuser er:

  • Borger Feedback som ledelsesinformation, analyse af løbende elektronisk tilfredshedsmålinger i Jobcenteret, ved Rambøll
  • Effektive ressourcer, analyse af mulige effektiviseringer på tværs af budgetområderne i relation til omkostningstunge borgere på de sociale områder, ved Implement
  • Cyber Maturity Assessment, analyse af datasikkerhed og cybersikkerhed, ved KPMG